Επικοινωνήστε μαζί μας στο

213 0 333 000

και ...κάντε το λογαριασμό!

Επικοινωνία 18228

Τιμοκατάλογος Ρυθμιζόμενων & Λοιπών Χρεώσεων Οικιακών Παροχών και Επαγγελματικών Παροχών

Τιμοκατάλογος Ρυθμιζόμενων & Λοιπών Χρεώσεων Οικιακών Παροχών

Κλίμακα Κατανάλωσης (KWh)/4μηνο*

Δίκτυο
Μεταφοράς

Δίκτυο
Διανομής

Λοιπές
Χρεώσεις

ΕΤΜΕΑΡ

ΥΚΩ

Χρέωση Ισχύος
(€/KVA/έτος)

Χρέωση Ενέργειας
(€/KWh)

Χρέωση Ισχύος
(€/KVA/έτος)

Χρέωση Ενέργειας
(€/KWh)

 

 (€/KWh)

 

(€/KWh)

 

(€/KWh)

Ημερήσιας
Κατανάλωσης

0-1600 KWh

0,13

0,00527

0,54

0,0213

0,00007

0,02267

0,00690

1601-2000 KWh

0,05000

>2000 KWh

0,08500

Νυχτερινής
Κατανάλωσης

0-1600 KWh

0

0

0

0

0,00007

0,02267

0,00690

1601-2000 KWh

0,05000

>2000 KWh

0,08500

*Σε περίπτωση που η τετραμηνιαία κατανάλωση ενέργειας υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης ορισμένης κλίμακας μόνο η υπερβάλλουσα κατανάλωση χρεώνεται βάσει των χρεώσεων της επόμενης σε σειρά κλίμακας.

 

          Τιμοκατάλογος Ρυθμιζόμενων & Λοιπών Χρεώσεων Επαγγελματικών Παροχών

Κατηγορία Παροχής

Δίκτυο
Μεταφοράς

Δίκτυο
Διανομής

Λοιπές
Χρεώσεις

ΕΤΜΕΑΡ

ΥΚΩ

Χρέωση Ισχύος
(€/KVA/έτος)

Χρέωση Ενέργειας
(€/KWh)

Χρέωση Ισχύος
(€/KVA/έτος)

Χρέωση Ενέργειας
(€/KWh)

 

(€/KWh)

 

(€/KWh)

 

(€/KWh)

Έως 25 kVA 

0,53

0,00477

1,47

0,019

0,00007

0,02608

0,01824

≤25kVA (Χωρίς μέτρηση αέργου ισχύος)

0,53

0,00477

3,17

0,019

0,00007

0,02608

0,01824

≤25kVA (Με Άεργα Φορτία)

0,53

0,00477

3,78

0,0167

0,00007

0,02608

0,01824

Νυχτερινή Κατανάλωση Business 23

0

0

0

0

0,00007

0,02608

0,01824

 

Ισχύς από:
Γ1: ΧΧΣ,ΧΧΔΔ από 1.1.2017, ΥΚΩ από 1.1.2018, Λοιπές Χρεώσεις από 1.12.2016, ΕΤΜΕΑΡ από 1.1.2018
Γ1Ν: ΧΧΣ,ΧΧΔΔ από 1.1.2017, ΥΚΩ από 1.1.2018, Λοιπές Χρεώσεις από 1.12.2016, ΕΤΜΕΑΡ από 1.1.2018
Business 21 & Industry 21: ΧΧΣ, ΧΧΔΔ από 1.1.2017, ΥΚΩ από 1.1.2012, Λοιπές Χρεώσεις από 1.12.2016, ΕΤΜΕΑΡ από 1.1.2018
Business 22 & Industry 22: ΧΧΣ, ΧΧΔΔ από 1.1.2017, ΥΚΩ από 1.1.2012, Λοιπές Χρεώσεις από 1.12.2016, ΕΤΜΕΑΡ από 1.1.2018
Business 23 & Industry 23: ΧΧΣ, ΧΧΔΔ από 1.1.2017, ΥΚΩ από 1.1.2012, Λοιπές Χρεώσεις από 1.12.2016, ΕΤΜΕΑΡ από 1.1.2018

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
             
Οι χρεώσεις στον Λογαριασμό Ηλεκτρικής Ενέργειας, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: i) Ανταγωνιστικές χρεώσεις, που αφορούν στο καθαρό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, ii) Ρυθμιζόμενες (Μονοπωλιακές) Χρεώσεις, οι οποίες ορίζονται διοικητικά και εφαρμόζονται σε όλους τους καταναλωτές με τον ίδιο τρόπο, ανεξαρτήτως του Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας με τον οποίον έχουν συνάψει σχετική Σύμβαση Προμήθειας  και iii) Τα Τέλη και οι Φόροι που συνεισπράττονται με το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ), ΔΕΤΕ, ΦΠΑ, ΝΕΡΙΤ, Δημοτικά Τέλη και Φόροι κ.ο.κ.).

Πλέον συγκεκριμένα οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις είναι οι εξής: i) Χρήση Δικτύου Μεταφοράς & Λοιπές Επιβαρύνσεις (δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς καθώς και χρεώσεις από τη νομοθεσία για τη εύρυθμη λειτουργία της αγοράς), ii) Χρήση Δικτύου Διανομής (δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής Μέσης και Χαμηλής Τάσης), iii) Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ – αφορούν στο αυξημένο κόστος παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των μη διασυνδεδεμένων νησιών και στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο στους πολύτεκνους καταναλωτές, όπως επίσης στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό "Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο" (Κ.Ο.Τ.) σε ευπαθείς καταναλωτές, βάσει σχετικής Υπουργικής Απόφασης και στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό «Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης» (Τ.Υ.Α.) σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προνοιακού χαρακτήρα, όπως εκκλησιαστικά-φιλανθρωπικά ιδρύματα, φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας κ.ά.), iv) το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίου Ρύπων (Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ.).

 

 


Επικοινωνία

Κεντρικά Γραφεία:
Λεωφ. Κηφισίας 124, Αθήνα 11526
Τηλέφωνο:
18228
Fax:
+30 210-6968196
Διεύθυνση E-mail:
CustomerCare@heron.gr

 

Κατάστημα Αθήνα
Λ. Κηφισίας 140, ΤΚ 11526, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
210 010 2320
fax:
213 010 6680
Email:
athensshop@heron.gr

 

Κατάστημα ΘΗΒΑ
Επαμεινώνδα 62, ΤΚ 32200, Θήβα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2262 024988
FAX:
2262 024984
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-MAIL:
thivashop@heron.gr

 

Κατάστημα ΚΡΗΤΗ
Έβανς 13, ΤΚ 71 201, Ηράκλειο Κρήτης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2810 242868
FAX:
2810 242868
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-MAIL:
heron.crete@gmail.com

Customer Care

Ένας εκπρόσωπός μας πάντα δίπλα σας

Αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή Ρ.Α.Ε.

Πως θα γίνω πελάτης ΗΡΩΝ

Γίνε σήμερα Πελάτης ΗΡΩΝ και επωφελήσου από τις ανταγωνιστικές μας χρεώσεις αλλά και τις επιπλέον υπηρεσίες μας.