Επικοινωνήστε μαζί μας στο

213 0 333 000

και ...κάντε το λογαριασμό!

Επικοινωνία 18228
BUSINESS mesh tash 01

Μέση Τάση - Εμπορικοί και Βιομηχανικοί πελάτες

Οι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, με Συμφωνημένη Ισχύ άνω των 250 kVA,  εντάσσονται στην κατηγορία καταναλωτών Μέσης Τάσης  (20 kV).

Η πολυετής εμπειρία καθώς και η συνεργασία μας με μεγάλο αριθμό βιομηχανικών και εμπορικών καταναλωτών Μέσης Τάσης αποτελούν τη βάση της εμπορικής πολιτικής ΗΡΩΝ,  η οποία συνοψίζεται στις εξής βασικές αρχές:

  • Κάθε εγκατάσταση, Εμπορική ή Βιομηχανική, έχει μοναδικά ενεργειακά χαρακτηριστικά και ανάγκες.
  • Η τιμολογιακή πολιτική είναι πελατοκεντρική και ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκάστοτε υποψήφιου πελάτη.
  • Οι προσφερόμενες τιμές είναι ξεκάθαρες, ανταγωνιστικές και συνοδεύονται από κίνητρα παραμονής στην υπηρεσία.

Από την 1η Φεβρουαρίου 2012, τα τιμολόγια Μέσης Τάσης έχουν απελευθερωθεί. Αυτή η εξέλιξη, συνοδεύτηκε από την ομογενοποίηση των Ανταγωνιστικών χρεώσεων (Ισχύς και Ενέργεια) για τους Εμπορικούς και Βιομηχανικούς καταναλωτές.

Κάθε υποψήφιος πελάτης Μέσης Τάσης, μπορεί να απευθύνεται στο Τμήμα Μεγάλων Εταιρικών Πελατών (b2b) για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τη διαπραγμάτευση και την εξυπηρέτησή του, καθόλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας.

Αν η παροχή σας ανήκει στην συγκεκριμένη κατηγορία, επικοινωνήστε ΑΜΕΣΑ με στο Τμήμα Μεγάλων Πελατών στο 18228 προκειμένου να αναλυθούν τα ενεργειακά σας χαρακτηριστικά και να σας αποσταλεί Οικονομική Προσφορά βάσει των αναγκών της επιχείρησής σας.