Επικοινωνήστε μαζί μας στο

213 0 333 000

και ...κάντε το λογαριασμό!

Επικοινωνία 18228
Customer learn 01

Μάθετε για την ενέργεια

Η ηλεκτρική ενέργεια είναι ένας γενικός όρος που καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα φαινομένων που προκύπτουν από την παρουσία και τη ροή ηλεκτρικού φορτίου. Πολλά καθημερινά φαινόμενα, όπως η αστραπή, ο στατικός ηλεκτρισμός και η ροή ηλεκτρικού ρεύματος, περιλαμβάνονται σε αυτά. Σε καθημερινή βάση, ανοίγουμε ή κλείνουμε ένα διακόπτη για να ενεργοποιήσουμε ή να σβήσουμε ένα λαμπτήρα, την τηλεόραση ή το ασανσέρ. Σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις, ένα ανοικτό ηλεκτρικό κύκλωμα μετατρέπεται σε κλειστό, οπότε και διέρχεται από αυτό ηλεκτρικό ρεύμα που μεταφέρει ενέργεια.

Η σημασία της ηλεκτρικής ενέργειας στην ανάπτυξη της οικονομίας, είναι πλέον πολύ μεγάλη. Η ηλεκτρική ενέργεια στο σύγχρονο κόσμο πρέπει να χαρακτηρίζεται από οικονομικότητα, υψηλό επίπεδο ασφάλειας στην παραγωγή και τη χρήση της, υψηλή ποιότητα και φιλικότητα στο περιβάλλον.

Οι βασικοί φορείς που σχετίζονται με τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα, παρατίθενται στην παρούσα ενότητα. Στις ιστοσελίδες τους θα βρείτε ένα σημαντικό εύρος πληροφοριών, σχετικά με τις βασικές αρχές του τομέα, το ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά και τα δικαιώματα που έχετε ως καταναλωτής.

•    Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) / www.ypeka.gr
•    Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) / www.rae.gr
•    Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) / www.lagie.gr
•    Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) / www.admie.gr
•    Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) / www.deddie.gr
•    Συνήγορος του Καταναλωτή / www.synigoroskatanaloti.gr

Ο χώρος της ενέργειας έχει και το δικό του εξειδικευμένο λεξιλόγιο. Για την καλύτερη κατανόηση των πληροφοριών με τις οποίες έρχεστε όλο και πιο συχνά σε επαφή, μπορείτε να επισκεφθείτε έναν στους παρακάτω χρήσιμους ιστότοπους:

•    http://193.92.5.3/rae/energy_dictionary.aspx http://www.energy.ca.gov/glossary/

Για την τακτική ενημέρωσή σας σε καθημερινή βάση, σχετικά με τις εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας μπορείτε να ανατρέξετε στις παρακάτω ιστοσελίδες:

•    www.energypress.gr
•    www.energia.gr

 

Σε περίπτωση παραβίασης του θεσμικού πλαισίου εκ μέρους του Προμηθευτή ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα υποβολής αιτιολογημένης καταγγελίας ενώπιον της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ρ.Α.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 34 του νόμου 4001/2011.