Επικοινωνήστε μαζί μας στο

213 0 333 000

και ...κάντε το λογαριασμό!

Επικοινωνία 18228
Customer tropoi plhrwmhs logariasmoy 01

Τρόποι Πληρωμής Λογαριασμού

  • Ακολουθεί ο πινάκας με τα υποχρεωτικά κανάλια εξυπηρέτησης τραπεζών που συμμετέχουν στο διατραπεζικό σύστημα. Σε αυτά τα σημεία, και με αυτούς τους τρόπους μπορείτε να εξοφλήσετε την αξία του Λογαριασμού σας υπέρ της ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.

 

A/A ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ (Core) ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ (Β2Β) ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΤ/ΜΑ
(με τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής και χρήση μετρητών σε ταμείο)
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΤ/ΜΑ με χρέωση λογαριασμού
(απαραίτητη η ύπαρξη λογαριασμού στην Τράπεζα)
ΠΛΗΡΩΜΗ INTERNET BANKING
(με κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής)
ΠΛΗΡΩΜΗ PHONE BANKING
(με κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής)
1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
2 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  
3 ALPHA BANK    
4 ΕUROBANK ERGASIAS  
5 HSBC BANK        
6 ATTICA BANK    
7 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ          
8 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ    
9 ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ    
1 ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ    
11 ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ    
12 ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ    
13 ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ    
14 ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ      
15 ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ      
16 ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ      
17 ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ        

 

WWW.EASYPAY.GR: με χρέωση λογαριασμού (Τράπεζα Πειραιώς), η χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας. Οι κάρτες, χρεωστικές/πιστωτικές που γίνονται δεκτές είναι:

  • VISA
  • MASTERCARD

Σημαντικές Ειδοποιήσεις

  • Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του Λογαριασμού Κατανάλωσης επιβαρύνεστε με το νόμιμο τόκο υπερημερίας.
  • Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης Λογαριασμού Κατανάλωσης που περιέχει ληξιπρόθεσμες οφειλές από προηγούμενο λογαριασμό, ο Προμηθευτής δικαιούται να διακόψει άμεσα την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 832/2013) και στην Σύμβαση Προμήθειας με τον Πελάτη.

Χρήσιμες Πληροφορίες

  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία και τους τρόπους υποβολής αντιρρήσεων, τα συγκριτικά στοιχεία κατανάλωσης του μετρητή σε σχέση με εγκαταστάσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά, πρακτικές συμβουλές και ενημερώσεις, μπορείτε να επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας.
  • Ανεξάρτητοι φορείς με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε για θέματα ενέργειας και θέματα του λογαριασμού σας, είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).
  • Σύμφωνα με τους Ν. 25/75, 429/76, 1080/80, 2130/93 & 3979/11 ο Προμηθευτής υποχρεούται να συνεισπράττει με το Λογαριασμό τα ποσά υπέρ Δήμων και να προχωράει στη διακοπή της παροχής σας, εφόσον δεν τα καταβάλλετε.
  • Σύμφωνα με το Ν. 4152/2013 ο Προμηθευτής υποχρεούται να συνεισπράττει με το λογαριασμό το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.).
  • Σύμφωνα με το Υπ. Απ. 46/31.2013 ο Προμηθευτής υποχρεούται να συνεισπράττει με το Λογαριασμό το ανταποδοτικό τέλος υπέρ ΕΡΤ Α.Ε..