Για την ορθότερη περιήγησή σου στον ιστότοπό μας, προτείνεται η χρήση άλλου browser (Edge, Firefox, Chrome, Safari).
e-Contract
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

ΑΣΦΑΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική των Cookies

Στο www.heron.gr χρησιµοποιούµε cookies για να κάνουµε καλύτερη την εµπειρία σου στο site µας. Η χρήση των cookies µας βοηθάει να βελτιώσουµε τις λειτουργίες του site, να κάνουν πιο εύκολη την περιήγηση σου αλλά και να σε διευκολύνουν στις επιλογές σου. Έτσι, µπορούµε να σου παρέχουµε εξατοµικευµένο περιεχόµενο και διαφηµίσεις που βασίζονται στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σου. Επιπλέον, τα cookies χρησιµοποιούνται για να αναλύσουµε την επισκεψιµότητα του site µας και να εντοπίσουµε προβληµατικές σελίδες που χρήζουν βελτίωσης. Στόχος µας είναι να βελτιώνουµε το site µας για να παρέχουµε συνεχώς καλύτερες υπηρεσίες αλλά και εµπειρία κατά την επίσκεψη των χρηστών µας.

Στο www.heron.gr πρωταρχικός στόχος είναι η προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της ιστοσελίδας και για το λόγο αυτό ο οργανισµός τηρεί αυστηρή πολιτική.

Σου προτείνουµε να αφιερώσεις λίγο χρόνο και να διαβάσεις αυτήν την πολιτική, ώστε να µπορείς να κατανοήσεις τον τύπο των cookies που χρησιµοποιούµε, τις πληροφορίες που συλλέγουµε χρησιµοποιώντας τα cookies και πώς χρησιµοποιούνται αυτές οι πληροφορίες. Χρησιµοποιώντας την ιστοσελίδα µας συµφωνείς µε την χρήση των cookies σύµφωνα µε αυτήν την πολιτική.

Τι είναι τα Cookies;

Τα «cookies» είναι µικρά αρχεία µε πληροφορίες που µια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη (συνήθως στο πρόγραµµα περιήγησης ιστού όπως Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Edge, etc), ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στον χρήστη σχετικές µε αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιµήσεις του χρήστη σε µια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριµένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριµένων «κουµπιών», αναζητήσεων, διαφηµίσεων, κλπ).

Γενικές πληροφορίες ταξινόµησης των Cookies

Υπάρχουν δύο γενικές κατηγορίες cookies:

  • Τεχνικά cookies: απαραίτητα για την ορθή λειτουργία ενός ιστότοπου και για την περιήγηση σε αυτόν από τον χρήστη. Χωρίς αυτά, οι χρήστες ενδέχεται να µην είναι σε θέση να προβάλλουν σωστά τις σελίδες ή να χρησιµοποιήσουν ορισµένες υπηρεσίες.
  • Cookies δηµιουργίας προφίλ: χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία προφίλ χρηστών για την αποστολή διαφηµιστικών µηνυµάτων σύµφωνα µε τις προτιµήσεις που εµφανίζει ο χρήστης κατά την περιήγηση.

Τα cookies, είτε «τεχνικά» είτε «δηµιουργίας προφίλ», µπορούν επίσης να ταξινοµηθούν ως:

  • cookies «συνεδρίας», τα οποία διαγράφονται αµέσως µετά το κλείσιµο του προγράµµατος περιήγησης
  • «µόνιµα» cookies, τα οποία παραµένουν στο πρόγραµµα περιήγησης για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Αυτά τα cookies χρησιµοποιούνται, για παράδειγµα, για την αναγνώριση της συσκευής που συνδέεται µε έναν ιστότοπο, διευκολύνοντας τις διαδικασίες ελέγχου ταυτότητας χρήστη
  • «ιδιόκτητα» cookies, τα οποία δηµιουργούνται και ελέγχονται απευθείας από τον χειριστή του ιστότοπου στον οποίο ο χρήστης περιηγείται
  • cookies «τρίτων µερών», τα οποία δηµιουργούνται και ελέγχονται από µέρη εκτός του χειριστή του ιστότοπου στον οποίο ο χρήστης περιηγείται.

Ο Ιστότοπος µας χρησιµοποιεί «τεχνικά» cookies και ειδικότερα τους ακόλουθους τύπους cookies:

1. ιδιόκτητα cookies, cookies συνεδρίας ή µόνιµα cookies, που είναι απαραίτητα για την περιήγηση στον Ιστότοπο, για σκοπούς εσωτερικής ασφάλειας και διαχείρισης συστηµάτων

2. cookies τρίτων µερών, µόνιµα cookies, που χρησιµοποιούνται από τον Ιστότοπο για την αποστολή στατιστικών πληροφοριών στο Google Analytics, µέσω των οποίων η Εταιρεία µπορεί να πραγµατοποιήσει στατιστική ανάλυση της πρόσβασης / των επισκέψεων στον Ιστότοπο. Τα cookies που χρησιµοποιούνται εξυπηρετούν αποκλειστικά στατιστικούς σκοπούς και συλλέγουν πληροφορίες σε συγκεντρωτική µορφή. Χρησιµοποιώντας δύο cookies, τα µόνιµα cookies και τα cookies συνεδρίας (που λήγουν µε το κλείσιµο του προγράµµατος περιήγησης), το Google Analytics αποθηκεύει επίσης ένα µητρώο µε τις ώρες έναρξης των επισκέψεων στον Ιστότοπο και εξόδου από αυτόν. Μπορείτε να εµποδίσετε την Google να συλλέγει δεδοµένα µέσω των cookies και την επακόλουθη επεξεργασία των δεδοµένων, µεταφορτώνοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη για το πρόγραµµα περιήγησης από την ακόλουθη διεύθυνση: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Μπορείς να επιλέξεις για ποια cookies να δώσεις τη συγκατάθεσή σου πατώντας εδώ. Στην περίπτωση των cookies τρίτων µερών, οι χρήστες παρέχουν ή αρνούνται να παράσχουν τη συγκατάθεσή τους απευθείας στον κάτοχο του εν λόγω cookie, στον οποίο αναφέρεται απλώς η Εταιρεία: τα περισσότερα cookies τρίτων µερών που υπάρχουν στον ιστότοπο µπορούν να απενεργοποιηθούν από τους χρήστες στο δικό τους πρόγραµµα περιήγησης ή πραγµατοποιώντας απευθείας επίσκεψη στους ιστότοπους των φορέων λειτουργίας τους χρησιµοποιώντας τους συνδέσµους που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Σε κάθε περίπτωση, επισηµαίνουµε ότι η απενεργοποίηση των cookies µπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητά σου να χρησιµοποιείς το site ή/και να αξιοποιήσεις στο έπακρο όλες τις διαθέσιµες λειτουργίες και υπηρεσίες.

Ειδικότερη κατηγοριοποίηση των Cookies ως προς τη λειτουργία τους:

1. Αναγκαία

Επιτρέπουν τις βασικές λειτουργίες του site, όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας, την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι και την ολοκλήρωση αγορών. Τα αναγκαία Cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει σωστά το site και να εξυπηρετήσει το σκοπό την επίσκεψης του χρήστη (π.χ. ολοκλήρωση αγοράς).

2. Λειτουργικότητας

Χρησιµοποιούνται για τη σωστή και οµαλή λειτουργία της σελίδας και επιτρέπουν στον ιστότοπο να «θυµάται» τις επιλογές του χρήστη, ώστε να παρέχει βελτιωµένες και εξατοµικευµένες λειτουργίες σύµφωνα µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του. Στην κατηγορία αυτή, συµπεριλαµβάνονται cookies µε πληροφορίες όπως το καλάθι αγοράς, αλλά και πληροφορίες για ασφαλή περιήγηση.

3. Επιδόσεων

Mας βοηθούν να κατανοήσουµε πως χρησιµοποιούν και αλληλοεπιδρούν οι επισκέπτες µε τις διάφορες σελίδες, συλλέγοντας και αναφέροντας ανώνυµα πληροφορίες. Έτσι, µπορούµε να καταλάβουµε αν οι χρήστες αντιµετωπίζουν κάποιο πρόβληµα και αν κάποια σελίδα χρειάζεται βελτίωση. Χρησιµοποιούνται και για δηµιουργία χρήσιµων reports για να βελτιώσουµε τις επιδόσεις του site µας γενικότερα.

4. Στόχευσης/∆ιαφήµισης

Αυτά τα cookies χρησιµοποιούνται για την παροχή διαφηµίσεων µε περιεχόµενο που ταιριάζει στους χρήστες και τα ενδιαφέροντά τους. Μπορεί να χρησιµοποιηθούν για την αποστολή στοχευµένης διαφήµισης ή εξατοµικευµένων προσφορών για τον χρήστη. Επίσης, µας βοηθούν στη µέτρηση της απόδοσης των διαφηµιστικών καµπανιών.

Πώς να ελέγξεις τα cookies

Τα περισσότερα προγράµµατα περιήγησης στο internet σου παρέχουν τη δυνατότητα να καθορίσεις εάν θέλεις ή όχι τη χρήση cookies. Οι ακόλουθες σελίδες παρέχουν τις οδηγίες για την ρύθµιση των cookies στα πιο γνωστά προγράµµατα περιήγησης στο web:

http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

https://support.apple.com/el-gr/guide/safari/sfri11471/mac

ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΡΩΤΗΣΗ 01
Πόσο χρήσιμες σου φάνηκαν οι πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που σε ενδιέφεραν;
ΕΡΩΤΗΣΗ 02
Βρήκες όλες τις πληροφορίες που χρειαζόσουν;
ΕΡΩΤΗΣΗ 03
Πόσο εύκολα βρήκες τις πληροφορίες που σε ενδιέφεραν;
ΕΡΩΤΗΣΗ 04
Θα έλεγες ότι οι εντυπώσεις σου από το σύνολο της ιστοσελίδας ΗΡΩΝ είναι ικανοποιητικές;
ΕΡΩΤΗΣΗ 05
Υπάρχει κάτι επιπλέον, που θα ήθελες να υπάρχει μέσα στην ιστοσελίδα αλλά δεν το βρήκες;