Local
Για την ορθότερη περιήγησή σου στον ιστότοπό μας, προτείνεται η χρήση άλλου browser (Edge, Firefox, Chrome, Safari).
e-contract
01.07.2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τροποποίηση του άρθρου (7) των Γενικών Όρων

Τροποποίηση του άρθρου (7) Γενικών Όρων των Εμπορικών Προγραμμάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ (7) ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΗΝ «ECODRIVE HOME CHARGE»

Σας ενημερώνουμε ότι η ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. προέβη στην Τροποποίηση του Άρθρου (7) των Γενικών Όρων Συμβάσεων Προμήθειας όλων των Εμπορικών της Προγραμμάτων πλην των «ECODRIVE HOME CHARGE» σχετικά με τις χρεώσεις για την προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας, το οποίο από τούδε τροποποιημένο ισχύει ως εξής:

« Άρθρο 7: Χρεώσεις

 • Ο Προμηθευτής προβαίνει σε διακριτές χρεώσεις του Πελάτη, ως ακολούθως: (α) «Ανταγωνιστικές Χρεώσεις» για την προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας (ισχύς, ενέργεια, χρέωση παγίου), όπως αυτές ορίζονται στην/-ους Αίτηση Προμήθειας/Ειδικούς Όρους, επί των οποίων δύναται να εφαρμόζεται η Αναπροσαρμογή Εκκαθάρισης Αγοράς του στοιχείου (δ) κατωτέρω, (β) «Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις» (Σύστημα Μεταφοράς, Δίκτυο Διανομής, ΕΤΜΕΑΡ, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, και Λοιπές Χρεώσεις), (γ) «Συμπληρωματικές Χρεώσεις» (Ε.Φ.Κ., Ειδικό Τέλος 5‰), (δ) «Αναπροσαρμογή Εκκαθάρισης Αγοράς», όπως αυτή ορίζεται κατά τα αναλυτικώς διαλαμβανόμενα στον κατωτέρω Γ.Ο.1, (ε) Χρεώσεις Δήμων (Δημοτικά Τέλη, Δημοτικοί Φόροι, ΤΑΠ), (στ) το Τέλος υπέρ ΕΡΤ καθώς και οποιαδήποτε άλλη χρέωση, τέλος ή φόρο υποχρεούται να επιβάλλει στον Πελάτη εκ της εν γένει Νομοθεσίας.
 • Υπό την επιφύλαξη του Γ.Ο.1.3.1, ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις Ανταγωνιστικές Χρεώσεις, μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την Ημερομηνία Έναρξης Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή ορίζεται στον Γ.Ο.12. Συμφωνείται ρητά ότι κάθε τροποποίηση των Ανταγωνιστικών Χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, θα λαμβάνει χώρα με τον πρώτο Λογαριασμό που θα εκδίδεται μετά τον μήνα κατανάλωσης.
 • Το συνολικό ποσό των προ ΦΠΑ Ανταγωνιστικών Χρεώσεων δύναται να εξάγεται κατόπιν εφαρμογής επ’ αυτού, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Προμηθευτή, της Αναπροσαρμογής Εκκαθάρισης Αγοράς, η οποία ορίζεται ως το Άθροισμα: (i) της μέσης τιμής που λαμβάνει η ΤΕΑ για τη χρονική περίοδο κατανάλωσης που αφορά ο Λογαριασμός του Πελάτη προσαυξημένης με το Συντελεστή Προσαύξησης a=1,25 και (ii) του συντελεστή προσαύξησης b=0,0115 €/kWh (εφεξής το «Άθροισμα»). Οι Τιμές της ΤΕΑ είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ): https://www.enexgroup.gr/el/markets-publications-el-day-ahead-market. Πλέον συγκεκριμένα το Άθροισμα επηρεάζει το ποσό των Ανταγωνιστικών Χρεώσεων ως ακολούθως:
  • Εάν το Άθροισμα για τη χρονική περίοδο κατανάλωσης στην οποία αφορά ο εκάστοτε Λογαριασμός κυμαίνεται εντός των ορίων Ll=0,04 €/kWh («Κάτω Όριο») και Lu=0,05 €/kWh («Άνω Όριο»), δε θα εφαρμόζεται οποιαδήποτε χρέωση ή πίστωση για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο κατανάλωσης του Λογαριασμού.  
  • Εάν το Άθροισμα για τη χρονική περίοδο κατανάλωσης στην οποία αφορά ο εκάστοτε Λογαριασμός είναι μικρότερο του Κάτω Ορίου, δύναται να εφαρμόζεται πίστωση, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Προμηθευτή, στον συγκεκριμένο Λογαριασμό, ίση με το γινόμενο της διαφοράς του Αθροίσματος από το Κάτω Όριο επί τη συνολική κατανάλωση της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου του Λογαριασμού.
  • Εάν το Άθροισμα για τη χρονική περίοδο κατανάλωσης στην οποία αφορά ο εκάστοτε Λογαριασμός είναι μεγαλύτερο του Άνω Ορίου, δύναται να εφαρμόζεται χρέωση, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Προμηθευτή, στον συγκεκριμένο Λογαριασμό, ίση με το γινόμενο της διαφοράς του Άνω Ορίου από το Άθροισμα επί τη συνολική κατανάλωση της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου του Λογαριασμού.
 • Όλες οι ως άνω περιγραφόμενες χρεοπιστώσεις θα εμφανίζονται διακριτά στους Λογαριασμούς, που θα αποστέλλει ο Προμηθευτής στον Πελάτη ενώ θα πραγματοποιείται εκκαθάριση της χρέωσης «Αναπροσαρμογή Εκκαθάρισης Αγοράς» στους Εκκαθαριστικούς Λογαριασμούς, όταν τα πραγματικά δεδομένα κατανάλωσης καθίστανται διαθέσιμα από τον Αρμόδιο Διαχειριστή.
 • Ρητώς διευκρινίζεται ότι οι Τιμές των Συντελεστών a, b, Ll & Lu θα παραμένουν σταθερές για διάστημα έξι (6) μηνών από την Ημερομηνία Έναρξης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας όπως αυτή ορίζεται στον Γ.Ο.12 κατωτέρω ενώ μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος, ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε προσαρμογή αυτών, η οποία ρητά συμφωνείται ότι θα λαμβάνει χώρα με σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή www.heron.gr και ο Πελάτης, στην περίπτωση αυτή, διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει, σύμφωνα με τον ΚΠΗΕ σε Πελάτες, την παρούσα Σύμβαση αζημίως.»

Σημειώνεται ότι η παρούσα Τροποποίηση ισχύει μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης αυτής στην ιστοσελίδα www.heron.gr

 

ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ

16.05.2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τροποποίηση των Γ.Ο. Συμβάσεων Προμήθειας των Εμπορικών Προγραμμάτων Η.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι η ΗΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ προέβη στην Τροποποίηση των Γενικών Όρων Συμβάσεων Προμήθειας των Εμπορικών Προγραμμάτων, οι οποίοι μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης αυτών, θα ισχύουν ως εξής...

16.05.2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τροποποίηση των Γ.Ο. Συμβάσεων Προμήθειας του Εμπορικού Προγράμματος ECODRIVE HOMECHARGE

Σας ενημερώνουμε ότι η ΗΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ προέβη στην Τροποποίηση των Γενικών Όρων Συμβάσεων Προμήθειας του Εμπορικού Προγράμματος ECODRIVE HOMECHARGE...

10.05.2022
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΗΡΩΝ εγκαινιάζει το νέο του κατάστημα στο Χαλάνδρι

Ο κορυφαίος όμιλος παραγωγής και προμήθειας ενέργειας ΗΡΩΝ συνεχίζει τη δυναμική επέκταση του δικτύου καταστημάτων του εγκαινιάζοντας το νέο του κατάστημα στο Χαλάνδρι.

18.04.2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΗΡΩΝ: Δεντροφύτευση στο Ποικίλο Όρος σε συνεργασία με την WΕ4ALL

Ο κορυφαίος Όμιλος παραγωγής και προμήθειας ενέργειας ΗΡΩΝ αναλαμβάνει μία νέα σειρά σημαντικών δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος.

ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
QUESTION 01
Πόσο χρήσιμες σου φάνηκαν οι πληροφορίες σχετικά τα θέματα που σε ενδιέφεραν;
QUESTION 02
Βρήκες όλες τις πληροφορίες που χρειαζόσουν;
QUESTION 03
Πόσο εύκολα βρήκες τις πληροφορίες που σε ενδιέφεραν;
QUESTION 04
Θα έλεγες ότι οι εντυπώσεις σου από το σύνολο της ιστοσελίδας ΗΡΩΝ είναι ικανοποιητικές;
QUESTION 05
Υπάρχει κάτι επιπλέον, που θα ήθελες να υπάρχει μέσα στην ιστοσελίδα αλλά δεν το βρήκες;