Local
Για την ορθότερη περιήγησή σου στον ιστότοπό μας, προτείνεται η χρήση άλλου browser (Edge, Firefox, Chrome, Safari).
e-contract
19.06.2023
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νέο έργο της ΕΕ που προωθεί την Καθαρή Ενεργειακή Μετάβαση

Το νέο έργο LIFE “Innovative Energy (Efficiency) Service Models for Sector Integration via Blockchain” (INEEXS) θα ανταποκριθεί στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, υιοθετώντας...

Το νέο έργο LIFE “Innovative Energy (Efficiency) Service Models for Sector Integration via Blockchain” (INEEXS) θα ανταποκριθεί στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, υιοθετώντας και επικυρώνοντας σε πραγματικές συνθήκες ολοκληρωμένες ενεργειακές υπηρεσίες σε διάφορους τομείς και φορείς, καθώς και τη συσχέτιση των δεδομένων εξοικονόμησης ενέργειας με ψηφιακά νομίσματα σε ένα δημόσιο blockchain. Στόχος είναι να καταστεί δυνατή η εφαρμογή αυτοματοποιημένων, αξιόπιστων, γρήγορων και έξυπνων λύσεων που θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη και θα διευκολύνουν την ενσωμάτωση διαφορετικών τομέων. Στην πραγματικότητα, για να επιτευχθεί η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια, η ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσει έναν ασφαλή και οικονομικά προσιτό ενεργειακό εφοδιασμό της ΕΕ, να αναπτύξει μια πλήρως ολοκληρωμένη, διασυνδεδεμένη και ψηφιοποιημένη ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά και να δοθεί προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Παρόλο που έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην εφαρμογή πολιτικών για την καθαρή ενέργεια, το ενεργειακό μίγμα εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα ορυκτά καύσιμα. Σε όλες τις περιοχές και τους τομείς, οικονομικά, πολιτικά, ρυθμιστικά, τεχνολογικά και συμπεριφορικά εμπόδια,  αποτρέπουν την απορρόφηση λύσεων ενεργειακής απόδοσης και εμποδίζουν τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια.  

Για να αντιμετωπιστούν τα υφιστάμενα εμπόδια, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν νέα επιχειρηματικά μοντέλα και αγορές για βιώσιμες ενεργειακά υπηρεσίες, να βελτιωθούν οι υφιστάμενες επιχειρηματικές διαδικασίες και οι αξίες τους και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την αναπαραγωγή επιτυχημένων παραδειγμάτων, ενισχύοντας την δυναμική των φορέων της ενεργειακής αγοράς. Το νέο LIFE έργο INEEXS παρέχει όλα αυτά τα στοιχεία.

Στα επόμενα τρία χρόνια, η κοινοπραξία θα παρουσιάσει νέα επιχειρηματικά μοντέλα ενεργειακών υπηρεσιών μέσω των οποίων θα δίνονται κίνητρα για την υιοθέτηση βιώσιμων τεχνολογιών, την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και την υποστήριξη των φορέων της αγοράς να αναπαράγουν αυτά τα μοντέλα. Επιπλέον, θα συνδέσει τις έξυπνες υπηρεσίες ενέργειας σε όλους τους τομείς με βάση την ενεργειακή απόδοση, τους κατανεμημένους ενεργειακούς πόρους, την απόκριση ζήτησης/ευελιξία, ηλεκτροκίνηση, ενώ παράλληλα θα περιλαμβάνει μη ενεργειακά οφέλη, όπως η άνεση, η υγεία και η ασφάλεια.

Η προσέγγιση αυτή θα αναπτυχθεί και θα επικυρωθεί σε τέσσερα διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ: Γερμανία, Ισπανία, Ελλάδα και ένα ακόμη κράτος μέλος που θα επιλεγεί κατά τη διαδικασία ανάπτυξης. Ως πρώτο βήμα, το INEEXS θα αναλύσει τις ενεργειακές υπηρεσίες που προσφέρονται από τις πέντε επιχειρηματικές περιπτώσεις, και θα χαρακτηρίσει ένα μοναδικό επιχειρηματικό τους μοντέλο, τις νομικές απαιτήσεις, τη διάρθρωση του κόστους, τις ροές εσόδων και τη συμβολή τους τόσο στα ενεργειακά όσο και στα μη ενεργειακά οφέλη. Στη συνέχεια, τα υφιστάμενα επιχειρηματικά μοντέλα θα επανασχεδιαστούν ώστε να διασφαλιστεί η βιώσιμη συνέχισή τους, η σύνδεση με νέους ενδιαφερόμενους και τη δημιουργία νέων ροών εσόδων. Τέλος, τα μοντέλα θα επικυρωθούν σε πραγματικές συνθήκες.

"Η εκπόνηση καινοτόμων και κατάλληλων επιχειρηματικών μοντέλων από τους ενεργούς συμμετέχοντες στην αγορά είναι ζωτικής σημασίας εάν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε την υπαρξιακή πρόκληση του μετασχηματισμού του ενεργειακού συστήματος". Εξηγεί ο Φίλιππος Αναγνωστόπουλος, ανώτερος συνεργάτης του IEECP και συντονιστής του έργου. "Το έργο INEEXS προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους εμπόρους ενέργειας, τις ενεργειακές κοινότητες, τους υπεύθυνους για ανάπτυξη τεχνολογίας, οργανισμούς ενέργειας και εταιρείες ακινήτων να επικυρώσουν, να αναπαράγουν, να υιοθετήσουν και να αναπτύξουν συγκεκριμένες τεχνικές λύσεις με δυνητικά μετασχηματιστικό αντίκτυπο".

Μέχρι το τέλος του 2025, περισσότεροι από 15.000 πελάτες θα επωφελούνται από νέες και έξυπνες

υπηρεσίες και σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ θα εξοικονομηθούν σε κόστος ενέργειας από τους τελικούς χρήστες, χάρη σε βελτιώσεις των υφιστάμενων και βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων που επικυρώθηκαν από τις τέσσερις περιπτώσεις. Οι αριθμοί αυτοί αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω με την αναπαραγωγή αυτών των μοντέλων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Με την υιοθέτηση νέων ψηφιακών τεχνολογιών, μεθόδων και εργαλείων για αυτοματοποιημένες, ακριβείς, γρήγορες και έξυπνες λύσεις, διευκόλυνση της εμπιστοσύνης και την ενσωμάτωση φορέων, το INEEXS ανταποκρίνεται στις τρεις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και συμβάλλει στους ενεργειακούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα για να γίνει πραγματικότητα η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου: https://ieecp.org/projects/ineexs/

ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ

07.06.2023
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΗΡΩΝ και κοινοπραξία RWE-ΔΕΗ Ανανεώσιμες

Mακροχρόνια σύμβαση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά μεταξύ ΗΡΩΝ και κοινοπραξίας RWE-ΔΕΗ Ανανεώσιμες

09.05.2023
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΗΡΩΝ και OPTIMUS ENERGY: η εξαίρεση των PPA από το πλαφόν

Πρόσβαση σε ανταγωνιστικότερο και προβλέψιμο κόστος ενέργειας για βιομηχανίες και επιχειρήσεις, εξασφαλίζουν οι εταιρείες του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΗΡΩΝ και OPTIMUS ENERGY...

06.04.2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ημερομηνίες ολοκλήρωσης πληρωμών τις τραπεζικές αργίες Απριλίου-Μαΐου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως λόγω των Τραπεζικών αργιών του Καθολικού Πάσχα και της Εργατικής Πρωτομαγιάς...

15.02.2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πίστωση Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1%

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σε συνέχεια της δημοσίευσης του Οριστικού Πίνακα για τον επιμερισμό των ποσών από σταθμούς ΑΠΕ σε μία ή περισσότερες Δημοτικές ή Τοπικές κοινότητες για τα έτη 2015-2019...

ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
QUESTION 01
Πόσο χρήσιμες σου φάνηκαν οι πληροφορίες σχετικά τα θέματα που σε ενδιέφεραν;
QUESTION 02
Βρήκες όλες τις πληροφορίες που χρειαζόσουν;
QUESTION 03
Πόσο εύκολα βρήκες τις πληροφορίες που σε ενδιέφεραν;
QUESTION 04
Θα έλεγες ότι οι εντυπώσεις σου από το σύνολο της ιστοσελίδας ΗΡΩΝ είναι ικανοποιητικές;
QUESTION 05
Υπάρχει κάτι επιπλέον, που θα ήθελες να υπάρχει μέσα στην ιστοσελίδα αλλά δεν το βρήκες;